14.12.2023 r. 1/2 udziału w nieruchomości położonej w Zbrosławicach zabudowanej budynkiem mieszkalnym