08.04.2022 r. nieruchomość gruntowa w Nakle Śląskim zabudowana budynkiem w stanie surowym

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza nr I w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 08.04.2022r o godz. 14:30 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
– nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1T/00080231/1 oraz
– nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1T/00071090/4.
Ww. nieruchomości położone są miejscowości Nakło Śląskie przy ul. Obłoków i stanowią własność „ER-BE” sp. z o.o. w Warszawie. Zgodnie z treścią Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec nieruchomości położone są na obszarze mieszkaniowo-usługowym.
Nieruchomość zapisana w kw GL1T/00080231/1 składa się z działki nr 643/120 o powierzchni 0,2812 ha, tj. 2 812,0 m2 i jest zabudowana budynkiem wolnostojącym, który znajduje się w stanie surowym. Budynek został zbudowany w 2010 r. Prace budowlane od tego roku nie są prowadzone, brak dziennika budowy. Budynek trzykondygnacyjny (parter, piętro oraz piwnica). W piwnicy zlokalizowany został dwustanowiskowy garaż.
Nieruchomość zapisana w kw GL1T/00071090/4 składa się z działki nr 2798/120 o powierzchni 0,0636 ha, tj. 636,0 m2 i stanowi drogę dojazdową z drogi publicznej do działki nr 643/120.
Nieruchomości oszacowane są na kwotę: 1.142.608,00 zł.
(z czego 61.281,00 zł to nieruchomość GL1T/00071090/4, a 1.081.327,00 zł to nieruchomość GL1T/00080231/1).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 761.738,67 zł.
Podane w obwieszczeniu kwoty są wartościami netto, przy czym sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej będzie obciążona obowiązkiem uiszczenia podatku VAT w wysokości 23%.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 114.260,80 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto: ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322

pobierz pełną treść obwieszczenia PDF