Kancelaria Komornika Sądowego Tomasza Adamskiego przy Sądzie Rejonowym Tarnowskich Górach zatrudnia obecnie 12 osób, w tym 3 asesorów i 2 aplikantów.

Procedury wdrożone w naszej Kancelarii pozwalają na wykonywanie obowiązków przez poszczególnych pracowników terminowo i rzetelnie.

W grudniu 2012r. Komornik uzyskał dostęp do bazy PESEL-NET. Weryfikacja danych dłużnika na początkowym etapie egzekucji zapewnia szybsze i bardziej skuteczne wysyłanie i doręczanie korespondencji. Komornik posiada również dostęp on-line do Krajowego Rejestru Sądowego – wyszukiwarka umożliwia sprawne znalezienie wszystkich podmiotów gospodarczych obejmowanych przez Krajowy Rejestr Sądowy, Komornik posiada wgląd do całościowego niemalże obrazu działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, serwisu prawniczego LexisNexis – możliwość sprawdzenia kondycji finansowej dłużnika, tudzież jego powiązania z innymi podmiotami, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – łatwy i szybki dostęp (odpowiedź w ciągu 24 godzin) do danych osobowych kolejnych właścicieli pojazdu, daty jego pierwszej rejestracji, numerów ważniejszych części oraz do portalu Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU), który umożliwia rozpoczęcie egzekucji na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych.

Kancelaria posiada dostęp do elektronicznego systemu OGNIVO, służącego do ustalania rachunków bankowych dłużników.

Komornik Sądowy przed przystąpieniem do egzekucji jest skłonny ustalić zasady współpracy, omówić przebieg postępowania i aprobować cenne doświadczenie jakim dysponuje Wierzyciel. Ustalić opłatę ryczałtową dostosowaną do przebiegu egzekucji uzależniając ją od ilości zapytań i liczby wysłanej korespondencji, która zostaje omówiona szczegółowo w trakcie spotkania z wykluczeniem spraw z nieruchomości, które będą traktowane indywidualnie.