O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza nr I w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 10/6 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.08.2021r o godz. 09:00 w sali nr 40 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność dłużników Jerzy Klimczak oraz Ewa Klimczak, położonej w Kamieńcu przy ulicy Sosnowej (działka nr 1081/308), o powierzchni 875 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym, o powierzchni użytkowej 226,23 m2, w tym garaż o powierzchni użytkowej 39,18 m2 i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach o nr GL1T/00065946/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 657.400,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 493.050,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 65.740,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto:
ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322

pobierz pełną treść obwieszczenia PDF