Search for:

10.05.2022 Opis i oszacowanie nieruchomości – Ziemięcice

Komornik Sądowy zawiadamia, że na wniosek wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania
nieruchomości opisanej w prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Tarnowskich Górach księdze wieczystej o numerze GL1T/00063698/7 jako nieruchomość
gruntowa, a położonej w Ziemięcicach.
Protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu
10.05.2022r. o godz. 08.30 w Ziemięcicach na działce nr 833/131.

Pełna treść obwieszczenia

Call Now Button