14.07.2022 opis i oszacowanie nieruchomości – Tarnowskie Góry

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy zawiadamia, że na wniosek wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania
nieruchomości opisanej w prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w
Tarnowskich Górach księdze wieczystej o numerze GL1T/00024650/4 jako grunt oddany w
użytkowanie wieczyste, a położonej w Tarnowskich Górach.
Protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu
14.07.2022r. o godz. 09.00 w Tarnowskich Górach przy ul. Pola 19.

Pełna treść obwieszczenia