O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza nr I w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16.12.2020r o godz. 09.30 w sali nr 16 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Bytomskiej 23 w Karchowicach, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 124, 125, 126 o łącznej powierzchni 550,00 m² (z czego działka nr 124 ma powierzchnię 240,00 m², działka nr 125 ma powierzchnię 170,00 m², zaś działka nr 126 powierzchnię 140, 00 m²). Oznaczenie geodezyjne wymienionych działek to: obręb: 0006, Karchowice, arkusz mapy 2, jednostka ewidencyjna 241309_2 Karchowice.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, piętrowym wzniesionym w zabudowie wolnostojącej oraz dwoma innymi budynkami: garażowym
i gospodarczym.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika Małgorzata Klimas i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach nr GL1T/00064783/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 167.700,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 125.775,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 16.770,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto:
ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

pobierz pełną treść obwieszczenia PDF