23.11.2022 r. opis i oszacowanie nieruchomości gruntowych w Wieszowie