O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski
Kancelaria Komornicza nr I w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w
związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.05.2020 r. o godz. 14:00 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w
Tarnowskich Górach odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem 42-612 Tarnowskie
Góry, ul. Doniecka 18B/3, a przysługującego dłużnikowi Wiesławowi Dobrzyckiemu. Lokal
zlokalizowany jest na parterze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal
posiada do własnej dyspozycji jedno pomieszczenie w piwnicy. Powierzchnia użytkowa lokalu
mieszkalnego wynosi 49,57 m2. Standard lokalu dobry.
Ww. prawo posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w
Tarnowskich Górach nr GL1T/00041987/0.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 152.350,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 114.262,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 15.235,00 zł
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 25.05.2020 r. w książeczce oszczędnościowej
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika
lub na konto:
ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322

Więcej informacji w załączonym obwieszczeniu