O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza nr I w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 09.07.2020r o godz. 10.30 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości należącej do dłużnika BUDROL – MATYL SPÓŁKA JAWNA w Tarnowskich Górach zapisanej w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach księdze wieczystej o numerze GL1T/00044927/3. Nieruchomość jest zabudowana halami magazynowo- produkcyjnymi oraz budynkami biurowymi z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną. Nieruchomość ma powierzchnię 3176 m² i zlokalizowana jest w Tarnowskich Górach przy ul. Fabrycznej 28. Oznaczenie geodezyjne nieruchomości: działki nr 3143/90, 3144/90, 3145/90, 3146/90, 3148/90, 3152/90, obręb 0006 Sowice, jednostka ewidencyjna 241304_1 Tarnowskie Góry, jednostka rejestrowa G381.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.213.000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 808.666,67 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 121.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 08.07.2020r w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto:
ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

Więcej informacji w załączonym obwieszczeniu