O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza nr I w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10.12.2019r o godz. 09.00 w sali nr 21 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość będącego własnością dłużników Gandera Marek, Gandera Gabriela położonego w miejscowości Piekary Śląskie, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 12/II/7. Lokal znajduje się na 2 piętrze (3 kondygnacji) 4-kondygnacyjnego budynku i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu to 64,50 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 13,29 m2.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach nr GL1T/00086518/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 160.402,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 120.301,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 16.040,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 09.12.2019r w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto:
ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322

Więcej informacji w załączonym obwieszczeniu