06.04.2023 r. (licytacja elektroniczna) nieruchomość gruntowa położona w Wieszowie