O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16.04.2019r o godz. 14:00 w sali nr 21 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości o powierzchni 5.830 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym z dobudowanym garażem oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny wolnostojący, jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem wybudowany w latach 40 dwudziestego wieku, następnie rozbudowany w latach 70 tych tegoż wieku. Powierzchnia zabudowy wynosi 147,0 m2, powierzchnia użytkowa natomiast 140,0 m2. Garaż dobudowany do bryły budynku w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa 20,0 m2. Budynek gospodarczy powstał z rozbudowy w latach 70 tych dwudziestego wieku z zabudowań gospodarczych (dawnej stodoły). Powierzchnia zabudowy wynosi 62,0 m2.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Ossy, przy ul. Leśna 19, stanowi własność dłużników Marszałek Marek, Marszałek Andżelika i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie nr KA1B/00009529/0. W dziale I-O księgi wieczystej wskazano, że nieruchomość położona jest w Sączowie przy ul. Kościuszki 85, jednak stan ten, z uwagi na zmiany granic pomiędzy gminami Bobrowniki i Ożarowice nie odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy. Oznaczenie geodezyjne nieruchomości to obręb 0003, Ossy, działka nr 9/1, arkusz mapy 1 Sącz, jednostka ewidencyjna 241306_2, Ożarowice.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 221.400,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 166.050,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 22.140,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 15.04.2019r w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto: ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu