O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.11.2018r o godz. 08.40 w sali nr 16 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

przysługującego dłużnikowi Jan Dunia udziału w wysokości 100/320 w nieruchomości położonej w miejscowości Piekary Śląskie, przy ul. Zofii Nałkowskiej 12 zapisanej w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach księdze wieczystej o numerze GL1T/000000879/1. Nieruchomość opisana jest jako podwórze. Jej obszar wynosi 497,00 m2. Oznaczenie geodezyjne nieruchomości to działka nr 1028/368, arkusz mapy 1-27KAM, obręb 0004 Brzeziny Śląskie. Na nieruchomości posadowiono budynek gospodarczo-warsztatowy o łącznej powierzchni 62,80 m2.

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 12.200,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 9.150,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1.220,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 14.11.2018r w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto:
ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu