O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26.06.2018r o godz. 9.20 w sali nr 16 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci lokalu położonego w Piekarach Śląskich, przy ul. Gen. Ziętka 23/III/3 stanowiącej własność dłużnika: Gansiniec Andrzej.
Zgodnie z treścią księgi wieczystej przeznaczenie lokalu to lokal mieszkalny, przy czym faktycznie jest to lokal użytkowy. Licytowany lokal posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach nr GL1T/00049999/3. Z prawem własności lokalu związany jest udział w wysokości 28/1000 części wspólnej tj. w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali nieruchomości gruntowej zapisanej w kw GL1T/00046268/9. Właścicielem gruntu jest Gmina Piekary Śląskie. Użytkowanie wieczyste zostało ustanowiono do 19.06.2095r.
Lokal położony jest na parterze (I kondygnacja nadziemna). Lokal posiada odrębne wejście z zewnątrz budynku. Pierwotnie wejście do lokalu odbywało się z klatki schodowej, jednak w wyniku przebudowy z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy, zostało zamurowane. Przed wejściem do lokalu urządzono betonowe schody i podjazd z barierkami. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń sklepowych i WC o powierzchni 51,80 m kw. Stan techniczny lokalu- dobry. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,60 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 119 812,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 79.874,67 zł.
Podane w obwieszczeniu kwoty są wartościami netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości 23%
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 11.981,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 25.06.2018r w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto:
ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu