O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 06.08.2018r o godz. 14:00 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
należącego do dłużnika Jana Kot udziału w wysokości 1/4 w nieruchomości gruntowej położonej pod adresem ul. Łąkowa 11, Piekary Śląskie.

Nieruchomość ma powierzchnię 541,00 m². Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym piętrowym częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 172,74 m2 oraz garażem wolnostojącym i budynkami gospodarczymi.
Nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o przeznaczeniu podstawowym- tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w tym zabudowa bliźniacza, szeregowa i małe zespoły bliźniacze oraz o przeznaczeniu uzupełniającym- tereny usług i handlu w powiązaniu z obiektami funkcji  podstawowej, tereny zieleni i ogrodów przydomowych.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach nr GL1T/00018307/0.

Licytowany udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 80.250,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 53.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 8.025,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto:
ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu