O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.09.2018r o godz. 14:00 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
lokalu, którego właścicielem jest dłużnik Hildegarda Pawlak, stanowiącego odrębną nieruchomość, a położonego w Radzionkowie przy ul. Miedziowej 4/19 i posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach nr KW GL1T/00084227/8.
Lokal położony jest na 3 piętrze pięciokondygnacyjnego budynku wielomieszkaniowego i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz 2 przedpokoi. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu to 53,50 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,50 m2. Lokal posiada również balkon. Z prawem własności lokalu związany jest udział w wysokości 466/ 10000 części wspólnej tj. w prawie użytkowania wieczystego działki gruntowej zapisanej w kw GLlT/00081805/3 oraz w prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130.700,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 98.025,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 13.070,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 18.09.2018r w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto:
ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu