O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria
Komornicza w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że
w dniu 21.09.2018 r, o godz. 14:30 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w:
Piekarach Śląskich przy ul. Nałkowskiej 10
stanowiącej własność dłużnika:
Dunia Jan
Nieruchomość składa się z działki o oznaczeniu geodezyjnym nr 992/368, arkusz mapy 1-27KAM, obręb
0004 Brzeziny Śląskie, której obszar wynosi 495,00 m2. Działka ma kształt regularny, prostokątny. Jest
ogrodzona. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, piętrowym wzniesionym
w zabudowie wolnostojącej o powierzchni 215,40 m2. Budynek jest podpiwniczony. Na terenie
nieruchomości znajduje się również budynek gospodarczy o powierzchni 98,00 m2. Zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy
mieszkaniowej.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Tarnowskich Górach nr GL1T/00003451/6.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 309.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 206.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 30.900,00 zł najpóźniej w dniu
poprzedzającym licytację tj. 20.09.2018 r. w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie
rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto :
ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu