O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.10.2018r o godz. 14:00 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość będącego własnością dłużnika Dariusza Ciosek i położonego w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 28/I/13. Lokal posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach o nr KW GL1T/00085089/5. Z lokalem związany jest objęty KW nr GL1T/00038739/3 udział wynoszący 181/10000 części w nieruchomości wspólnej, obejmujący prawo użytkowania wieczystego działki gruntu ustanowione do dnia 10.10.2089 r. oraz prawo własności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Lokal ma powierzchnię użytkową 47,70 m2 i w swoim układzie mieści trzy niezależne pokoje, kuchnię, łazienkę z wc oraz przedpokój. Z lokalem związany jest również balkon.

Lokal oszacowana jest na kwotę: 93.700,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 70.275,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 9.370,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 16.10.2018r w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto:
ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu