O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 867 kpc w związku z art. 10136§1 kpc, że w dniu 05.02.2019r o godz. 10.30 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasza Adamskiego, a mieszczącej się w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 10/6 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości o powierzchni łącznej wynoszącej 6,1489 ha (tj. 61 489,00 m2). Nieruchomość położona jest w województwie śląskim, powiecie tarnogórskim, gminie Zbrosławice, jednostka ewidencyjna Zbrosławice; obręb ewidencyjny- 241309_2.0001, Boniowice; numer jednostki rejestrowej- G.91, w rejonie ul. Bytomskiej i Widokowej. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, grunty objęte licytacją położone są w terenach pełniących następujące funkcje oraz oznaczonych w następujący sposób:
1) działki nr 129/16, 130/16, 131/16, 132/16, 133/16, 134/16, 135/16, 136/16, 137/16, 138/16, 139/16, 40/16, 141/16, 142/16, 143/16, 144/16, 145/16, 146/16, 147/16, 148/16, 149/16 oraz 150/16 – 1MNU – Tereny mieszkaniowo-usługowe;
2) działka nr 161/16 – 2XU – Tereny usług różnych;
3) działki nr 163/16, 164/16, 165/16, 166/16, 167/16, 168/16, 169/16, 170/16, 171/16, 172/16, 173/16, 174/16, 175/16, 198/11, 199/11, 200/11, 201/11, 202/11, 203/11, 205/11, 206/11, 207/11, 208/11, 209/11, 210/11, 211/11, 212/11 oraz 213/11 – 2MNU – Tereny mieszkaniowo-usługowe.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika HEBAN APARTAMENTY Spółka z o.o. w Katowicach i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach nr GL1T/00093318/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.777.036,03 zł. brutto
(tj. 3.070.761,00 zł netto + podatek VAT w stawce 23%, czyli 706.275,03 zł)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2.832.777,02 zł. brutto
(tj. 2.303.070,75 zł netto + podatek VAT w stawce 23%, czyli 529.706,27 zł)
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 377.703,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 04.02.2019r w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto: ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu