LICYTACJA ODWOŁANA!!!

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.01.2019r o godz. 9.50 w sali nr 21 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Bytomiu w postaci domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej o powierzchni 163,20m2, a składającego się z pięciu pokoi i kuchni wraz z przynależnościami i posadowionego na nieruchomości ujawnionej w KW nr GL1T/00030828/8. Właścicielem licytowanego prawa jest Dawid Kochanowski, a poprzednio Marcin Naleźniak. Dom do którego przysługuje licytowane prawo położony jest w Radzionkowie przy ul. Fizylierów 22.
Licytowane prawo ujawniono w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych o nr KW GL1T/00049722/1.

Licytowane prawo oszacowane jest na kwotę: 300.100,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 225.075,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 30.010,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 21.01.2019r w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto: ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu